Tin học Tri Tôn - Điều khoản sử dụng

Bằng việc truy cập “Tin học Tri Tôn” (sau đây gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “Tin học Tri Tôn”, “https://tinhoctriton.tamit.net”), bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lí bởi các điều khoản sau. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lí bởi tất cả các điều khoản sau thì vui lòng không truy cập và/hoặc sử dụng “Tin học Tri Tôn”. Chúng tôi có thể thay đổi những điều này bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho bạn, mặc dù vậy bạn nên cẩn trọng xem lại các điều này thường xuyên, vì việc bạn tiếp tục sử dụng “Tin học Tri Tôn” sau những thay đổi điều khoản có nghĩa là bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lí bởi những điều này khi chúng được cập nhật và/hoặc được sửa đổi.

Diễn đàn của chúng tôi được cung cấp bởi phpBB (sau đây gọi là “họ”, “của họ”, “Phần mềm phpBB”, “www.phpbb.com”, “phpBB Limited”, “phpBB Teams”) là một giải pháp trang diễn đàn được phát hành theo “Giấy phép GNU General Public v2” (sau đây gọi là “GPL”) và có thể được tải xuống từ www.phpbb.com. Phần mềm phpBB chỉ tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận dựa trên Internet; phpBB Limited không chịu trách nhiệm về những gì chúng tôi cho phép và/hoặc không cho phép như nội dung và/hoặc hành vi có thể được cho phép. Để biết thêm thông tin về phpBB, vui lòng xem: https://www.phpbb.com/.

Bạn đồng ý không đăng bất kỳ tài liệu lạm dụng, tục tĩu, thô tục, vu khống, thù hận, đe dọa, khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có thể vi phạm bất kì luật nào của quốc gia bạn, quốc gia nơi lưu trữ “Tin học Tri Tôn” hoặc Luật quốc tế. Làm như vậy có thể dẫn đến việc bạn bị cấm ngay lập tức và vĩnh viễn, với thông báo của Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn khi được cho là có yêu cầu từ chúng tôi. Địa chỉ IP của tất cả các bài đăng được ghi lại để hỗ trợ việc thực thi các điều kiện này. Bạn đồng ý rằng “Tin học Tri Tôn” có quyền xóa, chỉnh sửa, di chuyển hoặc đóng bất kì chủ đề nào, bất kì lúc nào nếu chúng tôi thấy phù hợp. Với tư cách là người dùng, bạn đồng ý với bất kì thông tin nào bạn đã nhập sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Mặc dù thông tin này sẽ không được tiết lộ cho bất kì bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý của bạn, nhưng “Tin học Tri Tôn” và phpBB sẽ không chịu trách nhiệm về bất kì nỗ lực tấn công nào có thể dẫn đến việc dữ liệu bị xâm phạm.