Khai thác phần cứng

Ứng dụng các phần cứng máy tính trong công việc thực tiễn
 • Diễn đàn
  Các chủ đề
  Các bài viết
  Bài viết cuối
 • Không có bài viết chưa đọc Thiết bị nhập/xuất
  Ứng dụng các thiết bị phần cứng liên quan đến việc nhập/xuất như: Bàn phím, chuột, máy in,...
  0 Các chủ đề
  0 Các bài viết
  Không có bài viết nào
 • Không có bài viết chưa đọc Thiết bị mạng
  Ứng dụng các thiết bị phần cứng liên quan đến mạng máy tính như: Switch, Router, Cáp mạng,,...
  1 Các chủ đề
  1 Các bài viết
  Bài viết cuối Cách bấm dây mạng CAT-5 (UTP)
  bởi huynhbuutam Xem bài viết mới nhất
 • Không có bài viết chưa đọc Các thiết bị khác
  Ứng dụng các thiết bị phần cứng thuộc những nhóm chưa được liệt kê ở trên
  0 Các chủ đề
  0 Các bài viết
  Không có bài viết nào