Khai thác phần mềm

Ứng dụng các phần mềm máy tính trong công việc thực tiễn
 • Diễn đàn
  Các chủ đề
  Các bài viết
  Bài viết cuối
 • Không có bài viết chưa đọc Phần mềm đồ họa
  Ứng dụng các phần mềm đồ họa như: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Classic, Corel Draw, Autodesk AutoCAD, Wondershare Edraw Max, TechSmith Snagit, InkScape, GIMP, Krita...
  0 Các chủ đề
  0 Các bài viết
  Không có bài viết nào
 • Không có bài viết chưa đọc Phần mềm âm thanh
  Ứng dụng các phần mềm biên tập âm thanh như: Adobe Audition, Ardour, Audacity,...
  1 Các chủ đề
  1 Các bài viết
  Bài viết cuối Flat.io - Hướng dẫn soạn nhạc…
  bởi huynhbuutam Xem bài viết mới nhất
 • Không có bài viết chưa đọc Phần mềm điện ảnh
  Ứng dụng các phần mềm làm phim như: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, TechSmith Camtasia, Natron, Shotcut, OpenShot,...
  0 Các chủ đề
  0 Các bài viết
  Không có bài viết nào
 • Không có bài viết chưa đọc Phần mềm tương tác
  Ứng dụng các phần mềm tương tác như: Adobe Animate, iSpring Suite, Google Web Designer,...
  0 Các chủ đề
  0 Các bài viết
  Không có bài viết nào
 • Không có bài viết chưa đọc Công cụ lập trình
  Ứng dụng các công cụ lập trình như: Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server, Eclipse, Oracle SQL Developer, Adobe Dreamweaver, Lazarus, Notepad++, Android Studio,...
  0 Các chủ đề
  0 Các bài viết
  Không có bài viết nào
 • Không có bài viết chưa đọc Phần mềm văn phòng
  Ứng dụng các phần mềm hỗ trợ công việc văn phòng như: Microsoft Office, LibreOffice, Apache OpenOffice, Unikey, Foxit PhantomPDF,...
  4 Các chủ đề
  4 Các bài viết
  Bài viết cuối Excel - Tách họ và tên bằng c…
  bởi huynhbuutam Xem bài viết mới nhất
 • Không có bài viết chưa đọc Phần mềm mạng
  Ứng dụng các phần mềm liên quan đến việc sử dụng mạng máy tính
  1 Các chủ đề
  1 Các bài viết
  Bài viết cuối Một số thủ thuật hữu ích khi …
  bởi huynhbuutam Xem bài viết mới nhất
 • Không có bài viết chưa đọc Phần mềm khác
  Ứng dụng các phần mềm thuộc những nhóm chưa được liệt kê ở trên
  0 Các chủ đề
  0 Các bài viết
  Không có bài viết nào