• Khung trình chiếu

Excel - Tách họ và tên bằng cách sử dụng các hàm mặc định

Ứng dụng các phần mềm hỗ trợ công việc văn phòng như: Microsoft Office, LibreOffice, Apache OpenOffice, Unikey, Foxit PhantomPDF,...
Gửi hồi đáp
Ảnh đại diện người dùng
huynhbuutam
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Các bài viết: 113
Đã gia nhập lúc: T3 31 Th8, 2021 22:04
Địa điểm: Trường THCS Châu Lăng
Tên thật: Huỳnh Bửu Tâm

Excel - Tách họ và tên bằng cách sử dụng các hàm mặc định

Bài viết bởi huynhbuutam »

Dựa trên bảng ví dụ sau:

Mã: Chọn tất cả

 |     A      |   B   |   C   |
--|---------------------|-----------|------------|
1 | Trần Hoàng Nguyễn  | =LEFT... | =RIGHT... |
Bước 1. Tách tên điền vào ô C1

Mã: Chọn tất cả

=RIGHT(TRIM(A1), LEN(TRIM(A1)) - FIND("*", SUBSTITUTE(TRIM(A1), " ", "*", LEN(TRIM(A1)) - LEN(SUBSTITUTE(TRIM(A1), " ", "")))))
Bước 2. Tách họ đệm điền vào ô B1 (Chỉ khi đã tách được tên)

Mã: Chọn tất cả

=LEFT(TRIM(A1), LEN(TRIM(A1)) - LEN(B1) - 1)
Trong đó:
+ A1 là địa chỉ của ô chứa dữ liệu "họ và tên" đầy đủ
+ C1 là địa chỉ của ô chứa dữ liệu "tên" (đã thực hiện ở bước 1)
Gửi hồi đáp
 • Similar Topics
  Các hồi đáp
  Lượt xem
  Bài viết cuối