• Khung trình chiếu

Ngân hàng câu hỏi Tin học 7 (NXB ĐHSP - Cánh diều)

Bộ ngân hàng các câu hỏi của các khối học
Gửi hồi đáp
Ảnh đại diện người dùng
huynhbuutam
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Các bài viết: 113
Đã gia nhập lúc: T3 31 Th8, 2021 22:04
Địa điểm: Trường THCS Châu Lăng
Tên thật: Huỳnh Bửu Tâm

Ngân hàng câu hỏi Tin học 7 (NXB ĐHSP - Cánh diều)

Bài viết bởi huynhbuutam »

 1. Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng. Sơ lược về các thành phần của máy tính. Khái niệm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng
  • Bài 1: Thiết bị vào - ra cơ bản cho máy tính cá nhân
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 2: Các thiết bị vào - ra
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 3: Thực hành với các thiết bị vào ra
  • Bài 4: Chức năng của hệ điều hành
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 5: Thực hành khám phá trình quản lí hệ thống tệp
  • Bài 6: Thực hành thao tác với tệp và thư mục
 2. Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet
  • Bài 1: Giới thiệu mạng xã hội
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 2: Thực hành sử dụng mạng xã hội
  • Bài 3: Trao đổi thông tin trên mạng xã hội
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 3. Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số. Văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số
  • Bài 1: Ứng xử có văn hóa khi giao tiếp qua mạng
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 2: Ứng xử tránh rủi ro trên mạng
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 4. Chủ đề E: Ứng dụng tin học. Phần mềm điện tử cơ bản. Phần mềm trình chiếu cơ bản
  • Bài 1: Làm quen với bảng tính điện tử
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 2: Làm quen với trang tính
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 3: Làm quen với trang tính (tiếp theo)
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 4: Định dạng hiển thị dữ liệu số
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 5: Định dạng số tiền và ngày tháng
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 6: Thực hành lập sổ theo dõi thu chi cá nhân
  • Bài 7: Công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 8: Sử dụng các hàm có sẵn
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 9: Định dạng trang tính và in
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 10: Thực hành tổng hợp
  • Bài 11: Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính
  • Bài 12: Tạo bài trình chiếu
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 13: Thực hành định dạng trang chiếu
  • Bài 14: Thêm hiệu ứng cho trang chiếu
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 15: Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu
 5. Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Một số thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản
  • Bài 1: Tìm kiếm tuần tự
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 2: Tìm kiếm nhị phân
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 3: Sắp xếp chọn
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 4: Sắp xếp nổi bọt
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 5: Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp

Các câu hỏi được tổng hợp từ:
- https://vietjack.me/lop-7-canh-dieu-tn/ ... -dap-an-cd
Gửi hồi đáp
 • Similar Topics
  Các hồi đáp
  Lượt xem
  Bài viết cuối