• Khung trình chiếu

Bài giảng điện tử Tin học 6 (NXB ĐHSP - Cánh diều)

Gồm các loại hồ sơ, sổ sách của giáo viên
Gửi hồi đáp
Ảnh đại diện người dùng
huynhbuutam
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Các bài viết: 113
Đã gia nhập lúc: T3 31 Th8, 2021 22:04
Địa điểm: Trường THCS Châu Lăng
Tên thật: Huỳnh Bửu Tâm

Bài giảng điện tử Tin học 6 (NXB ĐHSP - Cánh diều)

Bài viết bởi huynhbuutam »

 1. Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng
  • Bài 1: Thông tin - thu nhận và xử lí thông tin
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 2: Lưu trữ và trao đổi thông tin
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 3: Máy tính trong hoạt động thông tin
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 4: Biểu diễn văn bản trong máy tính
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 5: Dữ liệu trong máy tính
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 2. Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet
  • Bài 1: Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 2: Các thành phần của mạng máy tính
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 3: Mạng có dây và mạng không dây
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 4: Thực hành về mạng máy tính
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 3. Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
  • Bài 1: Thông tin trên web
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 2: Truy cập thông tin trên Internet
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 3: Giới thiệu máy tìm kiếm
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 4: Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 5: Giới thiệu thư điện tử
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 6: Thực hành sử dụng thư điện tử
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 4. Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
  • Bài 1: Mặt trái của Internet
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 2: Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 3: Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu của Internet
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 5. Chủ đề E: Ứng dụng tin học
  • Bài 1: Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 2: Trình bày trang, định dạng và in văn bản
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 3: Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 4: Trình bày thông tin ở dạng bảng
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 5: Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 6: Sơ đồ tư duy
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 7: Thực hành khám phá phần mềm sơ đồ tư duy
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 8: Dự án nhỏ lợi ích của sơ đồ tư duy
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 6. Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
  • Bài 1: Khái niệm thuật toán
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 2: Mô tả thuật toán. Cấu trúc tuần tự trong thuật toán
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 4: Cấu trúc lặp trong thuật toán
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
  • Bài 5: Thực hành về mô tả thuật toán
   ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
Gửi hồi đáp
 • Similar Topics
  Các hồi đáp
  Lượt xem
  Bài viết cuối