• Khung trình chiếu

Tạo trạm phát Wifi qua Card Wireless bằng Command Prompt

Các thủ thuật sử dụng hiệu quả phần mềm Windows PowerShell/Command Prompt
Gửi hồi đáp
Ảnh đại diện người dùng
huynhbuutam
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Các bài viết: 113
Đã gia nhập lúc: T3 31 Th8, 2021 22:04
Địa điểm: Trường THCS Châu Lăng
Tên thật: Huỳnh Bửu Tâm

Tạo trạm phát Wifi qua Card Wireless bằng Command Prompt

Bài viết bởi huynhbuutam »

Bước 1: Kiểm tra máy tính có hỗ trợ phát Wifi hay không
Từ cửa sổ Windows Command Prompt (chạy dưới quyền Administrator), nhập lệnh sau:

Mã: Chọn tất cả

netsh wlan show drivers
Nếu tìm thấy thông tin Hosted network supported : Yes có nghĩa là có hỗ trợ phát Wifi, ngược lại thì không.

Bước 2: Tạo trạm phát Wifi
Từ cửa sổ Windows Command Prompt (chạy dưới quyền Administrator), nhập các lệnh sau:

Mã: Chọn tất cả

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=AdHoc key=password
netsh wlan start hostednetwork
Trong đó, AdHoc là tên trạm phát Wifi, password là mật khẩu truy cập

Bước 3: Chia sẻ Internet
Nháy chuột phải vào biểu tượng mạng trên thanh Taskbar, chọn "Open Network & Internet settings"
Nhấn vào "Change adapter options"
Nháy chuột phải vào biểu tượng Card mạng Internet đang sử dụng, chọn "Properties"
Nháy vào tab "Sharing", để dấu check vào "Allow other network user to connect through this computer's internet connection", sau đó chọn trạm phát Wifi (Có dạng là "Microsoft Hosted Network Virtual Adapter") và nhấn "Ok"

Lưu ý:
Muốn ngừng phát Wifi thì dùng lệnh:

Mã: Chọn tất cả

netsh wlan stop hostednetwork
Muốn phát tiếp thì dùng lệnh:

Mã: Chọn tất cả

netsh wlan start hostednetwork
Muốn xem thông tin về trạm phát hiện tại thì dùng lệnh:

Mã: Chọn tất cả

netsh wlan show hostednetwork
Gửi hồi đáp
  • Similar Topics
    Các hồi đáp
    Lượt xem
    Bài viết cuối