• Khung trình chiếu

Các văn bản thực hiện trong "Năm học 2023-2024"

Các văn bản có giá trị sử dụng hiện hành liên quan đến giáo viên
Gửi hồi đáp
Ảnh đại diện người dùng
huynhbuutam
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Các bài viết: 113
Đã gia nhập lúc: T3 31 Th8, 2021 22:04
Địa điểm: Trường THCS Châu Lăng
Tên thật: Huỳnh Bửu Tâm

Các văn bản thực hiện trong "Năm học 2023-2024"

Bài viết bởi huynhbuutam »

 1. KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Năm học 2023-2024
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 2. Số: 3440/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 31 tháng 8 năm 2023 (V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024)
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 3. Số: 3599/KH-SGDĐT, ngày 12 tháng 9 năm 2023 (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2023-2024)
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 4. Số: 1065/KH-PGDĐT, ngày 18/9/2023 (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở Năm học 2023-2024)
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 5. Số: 3829/KH-SGDĐT, ngày 28 tháng 9 năm 2023 (KẾ HOẠCH Về việc tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở năm học 2023 - 2024)
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 6. Số: 1139/KH-PGDĐT, ngày 03 tháng 10 năm 2023 (KẾ HOẠCH Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở Năm học 2023-2024)
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 7. Số: 1415/KH-PGDĐT, ngày 29 tháng 11 năm 2023 (KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi sáng tạo - tự làm thiết bị dạy học và thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2023-2024)
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 8. Số: 02/HD-UBND, ngày 22/12/2023 (HƯỚNG DẪN Hoạt động sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và việc xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trong ngành GDĐT năm học 2023-2024)
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 9. Số: 80/PGDĐT, ngày 22/01/2024 (Hướng dẫn một số nội dung chi kinh phí cuối năm 2023)
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 10. Số: 1224/HD-SGDĐT, ngày 17/04/2024 (HD Công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và đào tạo Năm học 2023-2024)
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 11. Số: 1630/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 4 năm 2024 (QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến huyện Tri Tôn)
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
Gửi hồi đáp
 • Similar Topics
  Các hồi đáp
  Lượt xem
  Bài viết cuối