• Khung trình chiếu

Một số thủ thuật hữu ích khi sử dụng NetSupport School

Ứng dụng các phần mềm liên quan đến việc sử dụng mạng máy tính
Gửi hồi đáp
Ảnh đại diện người dùng
huynhbuutam
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Các bài viết: 113
Đã gia nhập lúc: T3 31 Th8, 2021 22:04
Địa điểm: Trường THCS Châu Lăng
Tên thật: Huỳnh Bửu Tâm

Một số thủ thuật hữu ích khi sử dụng NetSupport School

Bài viết bởi huynhbuutam »

 1. Cài đặt chung: Menu School -> Configuration
  • Start Options -> Restrictrions: Cài đặt chế độ mặc định (chặn, cho phép, giám sát,...) khi các máy con lần đầu tham gia vào hệ thống, đề xuất cài đặt như sau:
   + Web: Restrict All Websites
   + Applications: Block Restricted Applications
   + Print: Block All Printing
   + Devices (CD/DVD/USB): Block All Access
   + Webcam: Block All Access
   + Typing: Not Monitored
   + Audio: Mute
  • Student Selection: Cài đặt các chế độ lựa chọn máy con để tham gia vào hệ thống, bao gồm:
   + Room Mode (Đề xuất sử dung chế độ này)
   + Browse Mode
   + Fixed List Mode
   + SIS Mode
  • Administration -> Profile: Nhập, xuất, chỉnh sửa toàn bộ cài đặt hệ thống, chức năng này vô cùng tiện dụng khi phải cài đặt lại toàn bộ hệ thống NetSupport School (Các tệp này lưu tại C:\Users\<Tên người dùng>\AppData\Roaming\NetSupport\NetSupport School)
 2. Cài đặt chế độ xem: Menu View -> Current Settings
  • Remote Control -> View: Cài đặt các tùy chọn mặc định khi thực hiện chức năng xem hoặc điều khiển máy con, đề xuất chỉ chọn các tùy chỉnh sau:
   + Options: Full Screen
   + Options: Scale To Fit
   + Options: Screen Scrape
   + Options: Use Compression
   + Options: Wallpaper
   + Options: Auto Clipboard
   + Defaut Mode: Watch
  • Group Leaders: Đề xuất tắt chức năng này đi
  • Student Toolbar: Đề xuất tắt chức năng này đi
  • Journal: Đề xuất tắt chức năng này đi
 3. Tùy chỉnh giao diện:
  • Nháy chuôt phải vào nút lệnh bất kì ở thanh công cụ ngang, hoặc chế độ hiển thị dọc
  • Chọn Customize, tùy vào thói quen sử dụng, mọi người có thể thay đổi cho phù hợp
   • Đề xuất điều chỉnh chỉ giữ lại các nút lệnh:
    - Manage Class
    - Show Menu
    - Show
    - Exhibit
    - Student Desktop
    - Lock
    - UnLock
    - Block All
    - Quick Launch
    - Send Work
    - Collect Work
    - File Distribution
    - File Transfer
    - Power Off
    - Power On
   • Đề xuất điều chỉnh chỉ giữ lại các chế độ hiển thị:
    - Normal View
    - Monitor View
    - Web View
    - Application View
    - Whiteboard View
 4. Các lệnh Quick Launch: Chức năng này cho phép máy chủ điều khiển các máy con mở một tệp nào đó trên máy. Đề xuất lưu các tệp sau vào một nơi nào đó trên các máy con (ví dụ: C:\TamIT\), sau đó thêm lệnh Quick Launch là đường dẫn đến các tệp này (ví dụ: C:\TamIT\DelPascal.cmd)
  • DelPascal.cmd (thay thế số phiên bản phần mềm cho phù hợp): Xóa tất cả các tệp chương trình mà người dùng đã tạo ở thư mục mặc định

   Mã: Chọn tất cả

   del /q /f /s C:\FPC\3.0.0\bin\i386-win32\*.
   del /q /f /s C:\FPC\3.0.0\bin\i386-win32\*.bak
   del /q /f /s C:\FPC\3.0.0\bin\i386-win32\*.pas
   del /q /f /s C:\FPC\3.0.0\bin\i386-win32\*.o
  • DelDriveD.cmd (tương tự với các ổ đĩa khác): Xóa toàn bộ tệp tin trên ổ đĩa được chọn

   Mã: Chọn tất cả

   del /q /f /s D:\*.*
  • DelRoblox.cmd: Xóa ứng dụng Roblox Beta

   Mã: Chọn tất cả

   del /f /s /q %LocalAppData%\Roblox
   del /f /s /q %ProgramFiles(x86)%\Roblox\Versions\RobloxStudioLauncherBeta
  • KillBrowser.cmd (bổ sung thêm các chương trình khác nếu có): Đóng các phần mềm theo lựa chọn

   Mã: Chọn tất cả

   TaskKill /F /T /IM chorme.exe
   TaskKill /F /T /IM browser.exe
   TaskKill /F /T /IM msedge.exe
   TaskKill /F /T /IM iexplore.exe
   TaskKill /F /T /IM firefox.exe
   TaskKill /F /T /IM opera.exe
   TaskKill /F /T /FI "WINDOWTITLE eq Roblox"
   TaskKill /F /T /FI "WINDOWTITLE eq Settings"
   TaskKill /F /T /FI "WINDOWTITLE eq Windows Security"
Gửi hồi đáp
 • Similar Topics
  Các hồi đáp
  Lượt xem
  Bài viết cuối