• Khung trình chiếu

Khôi phục tùy chọn "Repair your computer" bằng Command Prompt

Các thủ thuật sử dụng hiệu quả phần mềm Windows PowerShell/Command Prompt
Gửi hồi đáp
Ảnh đại diện người dùng
huynhbuutam
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Các bài viết: 113
Đã gia nhập lúc: T3 31 Th8, 2021 22:04
Địa điểm: Trường THCS Châu Lăng
Tên thật: Huỳnh Bửu Tâm

Khôi phục tùy chọn "Repair your computer" bằng Command Prompt

Bài viết bởi huynhbuutam »

Vì một lí do nào đó, tùy chọn "Repair your computer" không còn được hiển thị trong danh sách "Advanced boot options" nữa (khi nhấn F8). Và dưới đây là các bước để bạn lấy lại điều đó.

Lưu ý:
- Cần vô cùng thận trọng trong từng bước
- Nên sao lưu hệ thống trước khi thực hiện

Bước 1:
1) Mở Windows Command Prompt

2) Chạy lệnh:

Mã: Chọn tất cả

bcdedit /enum all
3) Tìm phần nội dung sau (trong đó xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx là một chuổi kí tự nhận dạng):

Mã: Chọn tất cả

Windows Boot Loader
-------------------
identifier {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}
Lưu ý, trong trường hợp không tìm thấy nội dung này, bạn cần chạy đoạn lệnh dưới đây rồi mới bắt đầu tìm lại:

Mã: Chọn tất cả

bcdedit /create /d "Windows Recovery Environment" /application osloader
4) Sau chép phần nội dung vừa tìm được vào 1 nơi nào đó (tạm gọi là ID1): xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

5) Tìm phần nội dung sau (trong đó xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx là một chuổi kí tự nhận dạng):

Mã: Chọn tất cả

Device options
--------------
identifier {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}
6) Sau chép phần nội dung vừa tìm được vào 1 nơi nào đó (tạm gọi là ID2): xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Bước 2:
- Chạy các lệnh sau (trong đó ID1 và ID2 là các chuổi đã sao chép ở bước 1):

Mã: Chọn tất cả

bcdedit /set {ID1} device ramdisk=[C:]\Recovery\ID1\Winre.wim,{ID2}
bcdedit /set {ID1} osdevice ramdisk=[C:]\Recovery\ID1\Winre.wim,{ID2}
bcdedit /set {ID2} description "Repair your computer"
bcdedit /set {ID2} ramdisksdidevice partition=C:
bcdedit /set {ID2} ramdisksdipath \Recovery\ID1\boot.sdi
Lưu ý, bạn cần kiểm tra lại sự tồn tại của các tệp tin sau:
+ C:\Recovery\ID1\Winre.wim
+ C:\Recovery\ID1\boot.sdi
(Trong đó, ID1 là chuổi nhận dạng đã đề cập ở trên)
Nếu các tệp tin này không tồn tại, bạn cần thay đổi đường dẫn trong các câu lệnh ở phía trên lại (dòng 1, 2, 5), sao cho phù hợp với đường dẫn thực tế

Bước 3:
- Chạy các lệnh sau (trong đó ID1 là các chuổi đã sao chép ở bước 1):

Mã: Chọn tất cả

bcdedit /set {ID1} path \Windows\system32\winload.exe
bcdedit /set {ID1} description "Windows Recovery Environment"
bcdedit /set {ID1} inherit {bootloadersettings}
bcdedit /set {ID1} systemroot \Windows
bcdedit /set {ID1} nx OptIn
bcdedit /set {ID1} winpe Yes
bcdedit /displayorder {ID1} /addlast
* Sau khi hoàn thành, ta có thể chạy lại lệnh bcdedit /enum all để kiểm tra, kết quả có dạng như sau:

Mã: Chọn tất cả

Windows Boot Loader
-------------------
identifier       {ID1}
device         ramdisk=[C:]\Recovery\ID1\Winre.wim,{ID2}
path          \windows\system32\winload.exe
description       Windows Recovery Environment
inherit         {bootloadersettings}
osdevice        ramdisk=[C:]\Recovery\ID1\Winre.wim,{ID2}
systemroot       \windows
nx           OptIn
winpe          Yes

Device options
--------------
identifier       {ID2}
description       Repair your computer
ramdisksdidevice    partition=C:
ramdisksdipath     \Recovery\ID1\boot.sdi
(Trong đó ID1 và ID2 là các chuổi nhận dạng đã đề cập ở các bước trên)
Gửi hồi đáp
 • Similar Topics
  Các hồi đáp
  Lượt xem
  Bài viết cuối