• Khung trình chiếu

Bài tập: Mô phỏng chữ chạy như đèn LED

Các mã nguồn được viết bằng ngôn ngữ Pascal
Gửi hồi đáp
Ảnh đại diện người dùng
huynhbuutam
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Các bài viết: 113
Đã gia nhập lúc: T3 31 Th8, 2021 22:04
Địa điểm: Trường THCS Châu Lăng
Tên thật: Huỳnh Bửu Tâm

Bài tập: Mô phỏng chữ chạy như đèn LED

Bài viết bởi huynhbuutam »

Những năm gần đây, đèn LED được ứng dụng trong trang trí quảng cáo, làm bảng hiệu quảng cáo để quảng bá thương hiệu cũng như các loại sản phẩm, dịch vụ,... Bảng quảng cáo bằng đèn LED thường được sử dụng là bảng chữ có nội dung rõ ràng được chạy liên tục từ phải sang trái.
Hãy viết chưomg trình mô phỏng bảng quảng cáo bằng đèn LED như ý tưởng đã nêu theo các yêu cầu sau:
1. Xâu ký tự được nhập từ bàn phím (không quá 60 ký tự). Ví dụ: An Giang han hoan chao don cac ban!
2. Xâu ký tự được di chuyển liên tục trên cùng một dòng của màn hình máy tính, khi cần kết thúc người sử dụng phải nhấn phím “k” hoặc “K”.

(Đề thi chọn Học sinh giỏi Tin học cấp THCS tỉnh An Giang năm 2016 - Câu 1)

Mã nguồn:

Mã: Chọn tất cả

Uses Crt;
Var i, x : LongInt;
	str : AnsiString;
Begin
	Repeat
		ClrScr;
		Write('Moi ban nhap chuoi ky tu: ');
		Readln(str);
	Until (Length(str) > 0) And (Length(str) <= 60);

	x := 0;
	Repeat
		ClrScr;
		Write(Copy(str, Length(str)-x+1, Length(str)));
		Write(Copy(str, 1, Length(str)-x));
		Delay(500);
		Inc(x);
		If x > Length(str)-1 Then x := 0;
	Until KeyPressed And (Upcase(Readkey) = 'K');
End.
Gửi hồi đáp
  • Similar Topics
    Các hồi đáp
    Lượt xem
    Bài viết cuối