• Khung trình chiếu

Tổng hợp đề thi Học sinh giỏi Tin học cấp THCS tỉnh An Giang

Các tài liệu liên quan đến công tác bồi dưỡng học sinh
Gửi hồi đáp
Ảnh đại diện người dùng
huynhbuutam
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Các bài viết: 118
Đã gia nhập lúc: T3 31 Th8, 2021 22:04
Địa điểm: Trường THCS Châu Lăng
Tên thật: Huỳnh Bửu Tâm

Tổng hợp đề thi Học sinh giỏi Tin học cấp THCS tỉnh An Giang

Bài viết bởi huynhbuutam »

 1. Đề thi chọn Học sinh giỏi Tin học cấp THCS tỉnh An Giang năm 2011
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 2. Đề thi chọn Học sinh giỏi Tin học cấp THCS tỉnh An Giang năm 2013
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 3. Đề thi chọn Học sinh giỏi Tin học cấp THCS tỉnh An Giang năm 2015
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 4. Đề thi chọn Học sinh giỏi Tin học cấp THCS tỉnh An Giang năm 2016
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 5. Đề thi chọn Học sinh giỏi Tin học cấp THCS tỉnh An Giang năm 2017
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 6. Đề thi chọn Học sinh giỏi Tin học cấp THCS tỉnh An Giang năm 2018
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 7. Đề thi chọn Học sinh giỏi Tin học cấp THCS tỉnh An Giang năm 2019
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 8. Đề thi chọn Học sinh giỏi Tin học cấp THCS tỉnh An Giang năm 2021
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
 9. Đề thi chọn Học sinh giỏi Tin học cấp THCS tỉnh An Giang năm 2023
  ► Tài liệu Google Drive: Nhấn để xem nội dung
Gửi hồi đáp
 • Similar Topics
  Các hồi đáp
  Lượt xem
  Bài viết cuối