• Khung trình chiếu

Bài tập: Xác định thời gian sau khi nhân đôi

Các mã nguồn được viết bằng ngôn ngữ Pascal
Gửi hồi đáp
Ảnh đại diện người dùng
huynhbuutam
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Các bài viết: 113
Đã gia nhập lúc: T3 31 Th8, 2021 22:04
Địa điểm: Trường THCS Châu Lăng
Tên thật: Huỳnh Bửu Tâm

Bài tập: Xác định thời gian sau khi nhân đôi

Bài viết bởi huynhbuutam »

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím thời gian T1 (giờ - phút - giây). T2 là thời gian gấp 2 lần thời gian Tl. Hãy in ra màn hình thời gian T2 (giờ - phút - giây) sau khi thực hiện phép tính. Lưu ý: giá trị về thời gian là các số tự nhiên và giá trị của phút, giây < 60.

Chương trình ví dụ;

Mã: Chọn tất cả

Nhap vao thoi gian T1 (gio - phut - giay): 3 37 39
Thoi gian T2 (gio - phut - giay) la: 7 15 18

(Đề thi chọn Học sinh giỏi Tin học cấp THCS tỉnh An Giang năm 2017 - Câu 1)

Mã nguồn:

Mã: Chọn tất cả

Uses Crt;
Var Gio1, Phut1, Giay1, Gio2, Phut2, Giay2, Tam : LongInt;
Begin
	ClrScr;
	Repeat
		Write('Nhap thoi gian T1 (gio - phut - giay): ');
		ReadLn(Gio1, Phut1, Giay1);
	Until (Gio1 >= 0) And (Phut1 >= 0) And (Giay1 >= 0) And (Phut1 < 60) And (Giay1 < 60);
	Giay2 := Giay1*2;
	Tam := 0;
	If Giay2 >= 60 Then Begin
		Tam := Giay2 Div 60;
		Giay2 := Giay2 Mod 60;
	End;
	Phut2 := Phut1*2 + Tam;
	Tam := 0;
	If Phut2 >= 60 Then Begin
		Tam := Phut2 Div 60;
		Phut2 := Phut2 Mod 60;
	End;
	Gio2 := Gio1*2 + Tam;
	Tam := 0;
	If Gio2 >= 24 Then Begin
		Tam := Gio2 Div 24;
		Gio2 := Gio2 Mod 24;
	End;
	Write('Thoi gian T2 (gio - phut - giay) la: ', Gio2, ' ', Phut2, ' ', Giay2);
	ReadLn;
End.
Gửi hồi đáp
  • Similar Topics
    Các hồi đáp
    Lượt xem
    Bài viết cuối